Οι School Movies μία από τις θεματικές του 35ου Συνεδρίου της Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας (Χανιά, 21-23 Οκτωβρίου 2022)

Μία από τις βασικές θεματικές του 35ου Συνεδρίου της Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας αποτελεί το είδος των School Movies. Στο

Continue readingΟι School Movies μία από τις θεματικές του 35ου Συνεδρίου της Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας (Χανιά, 21-23 Οκτωβρίου 2022)

“School Movies: η εκπαίδευση και οι εκπαιδευτικοί στον κινηματογράφο”: έναρξη υποβολής αιτήσεων για τον Β’ κύκλο του επιτυχημένου προγράμματος του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ανακοίνωσε την έναρξη υποβολής αιτήσεων για τον

Continue reading“School Movies: η εκπαίδευση και οι εκπαιδευτικοί στον κινηματογράφο”: έναρξη υποβολής αιτήσεων για τον Β’ κύκλο του επιτυχημένου προγράμματος του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ