Διαφημιστικές δημιουργίες φοιτητών του Τμήματος Κινηματογράφου με θεματικές το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και το ΕΚΟΜΕ

Πέντε διαφημιστικά σποτ με θεματικό άξονα το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ) και τρία με θεματικό άξονα το ΕΚΟΜΕ δημιούργησαν φοιτητές

Continue readingΔιαφημιστικές δημιουργίες φοιτητών του Τμήματος Κινηματογράφου με θεματικές το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και το ΕΚΟΜΕ