“Το Βαμμένο Πουλί”: ένα οδοιπορικό στο σκοτάδι της ανθρώπινης υπόστασης και τη βαναυσότητα του πολέμου

Ανατολική Ευρώπη, τέλη Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Ένα παιδί –δίχως όνομα –προσπαθεί να επιβιώσει μόνο του στην ύπαιθρο, ταξιδεύοντας από χωριό

Continue reading“Το Βαμμένο Πουλί”: ένα οδοιπορικό στο σκοτάδι της ανθρώπινης υπόστασης και τη βαναυσότητα του πολέμου