“Η Ανασκαφή”: Μια σπουδαία ανακάλυψη από τους Carey Mulligan και Ralph Fiennes

Λίγο πριν από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, μια πλούσια Βρετανίδα χήρα προσλαμβάνει έναν αυτοδίδακτο αρχαιολόγο για να ανασύρει κάτι μυστήριο

Continue reading“Η Ανασκαφή”: Μια σπουδαία ανακάλυψη από τους Carey Mulligan και Ralph Fiennes