“Ντε Γκωλ”: η ιστορία του ανθρώπου που όρισε την πορεία της σύγχρονης Γαλλίας

Το έτος 1940, ο Ντε Γκωλ αντιτάσσεται στην προτεινόμενη ανακωχή και πιέζει να συνεχιστεί η στρατιωτική δράση εναντίον των δυνάμεων

Continue reading“Ντε Γκωλ”: η ιστορία του ανθρώπου που όρισε την πορεία της σύγχρονης Γαλλίας