“Μια Γυναίκα Εξομολογείται”: Σε επανέκδοση το καθηλωτικό φιλμ του Τζον Κασσαβέτη

Μια καθ’ όλα μέση φυσιολογική, κατά τα φαινόμενα, αμερικανική οικογένεια δοκιμάζεται όταν η γυναίκα του σπιτιού καταρρέει λόγω νευρικού κλονισμού.

Continue reading“Μια Γυναίκα Εξομολογείται”: Σε επανέκδοση το καθηλωτικό φιλμ του Τζον Κασσαβέτη