Δημόσια Πρόσκληση Ενδιαφέροντος tagged posts

Δημόσια Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου απευθύνει Δημόσια Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την πλήρωση των ακόλουθων θέσεων Διευθυντών:

1) Ανάπτυξης και Παραγωγής

2) Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών (Hellenic Film Commission)

(3) Προώθησης (Hellas Film)

(4) Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 20/1/2020, ώρα 15:00 μ.μ.

Read More