αναλφαβητισμός tagged posts

Το σινεμά ως συλλογική βιωματική εμπειρία οπτικοακουστικής παιδείας

Του Νίκου Αρτινού

Ο κινηματογράφος ως γνωστικό αντικείμενο –ως μάθημα, δηλαδή που οι μαθητές αξίζει να γνωρίσουν και να αναγνωρίσουν την αξία του- περιλαμβάνει μια σειρά ενεργειών, οι οποίες δεν άλλαξαν σημαντικά, παρόλες τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις που συνέβησαν με το πέρασμα των χρόνων. Η παραγωγική διαδικασία περιλαμβάνει τα στάδια της προπαραγωγής, της παραγωγής της διανομής και της εκμετάλλευσης του τελικού «προϊόντος» και είναι προφανές πως αυτή η βιομηχανοποιημένη νόρμα του κινηματογράφου προσεγγίζει το μέσο από την οικονομική του διάσταση, η οποία, βάση της εκμετάλλευσης των συντελεστών παραγωγής, μπορεί να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και να αποφέρει οικονομικά οφέλη τόσο στην κρατική οικονομία όσο και στην ιδιωτική πρωτοβουλία...

Read More

Το σινεμά ως συλλογική βιωματική εμπειρία οπτικοακουστικής παιδείας

Του Νίκου Αρτινού

Ο κινηματογράφος ως γνωστικό αντικείμενο –ως μάθημα, δηλαδή που οι μαθητές αξίζει να γνωρίσουν και να αναγνωρίσουν την αξία του- περιλαμβάνει μια σειρά ενεργειών, οι οποίες δεν άλλαξαν σημαντικά, παρόλες τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις που συνέβησαν με το πέρασμα των χρόνων. Η παραγωγική διαδικασία περιλαμβάνει τα στάδια της προπαραγωγής, της παραγωγής της διανομής και της εκμετάλλευσης του τελικού «προϊόντος» και είναι προφανές πως αυτή η βιομηχανοποιημένη νόρμα του κινηματογράφου προσεγγίζει το μέσο από την οικονομική του διάσταση, η οποία, βάση της εκμετάλλευσης των συντελεστών παραγωγής, μπορεί να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και να αποφέρει οικονομικά οφέλη τόσο στην κρατική οικονομία όσο και στην ιδιωτική πρωτοβουλία...

Read More