Χρηματοδοτικά προγράμματα για νέους ανεξάρτητους κινηματογραφιστές από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου

Εξαιρετικά νέα για τους νέους Έλληνες ανεξάρτητους κινηματογραφιστές, οι οποίοι αναζητούν χρηματοδότηση των έργων τους! Με πέντε νέα χρηματοδοτικά προγράμματα, το ύψος των οποίων ανέρχεται σε 7.247.000 ευρώ, ενισχύεται η ελληνική κινηματογραφία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Βασικός στόχος των προγραμμάτων αυτών, τα οποία θα υλοποιηθούν από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ), αποτελεί η ανάδειξη νέων δημιουργών αλλά και την ενίσχυση της εξωστρέφειας της εγχώριας κινηματογραφικής παραγωγής, κορωνίδας του οπτικοακουστικού τομέα στην οποία η κυβέρνηση, όπως υπογραμμίστηκε και στις προγραμματικές δηλώσεις, σκοπεύει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση.

Πιο συγκεκριμένα, τα προγράμματα αυτά ενθαρρύνουν την ανάδειξη νέων σκηνοθετών και νέων παραγωγών με επιπλέον μοριοδότησή τους κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των project, αξιοποιούν τη δυνατότητα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για ενίσχυση του αποκαλούμενου «δύσκολου οπτικοακουστικού έργου» (χαμηλός προϋπολογισμός, είδος, περιορισμένη εμπορική εκμετάλλευση) χρηματοδοτώντας μέχρι το 100% του ανώτερου ποσού του προϋπολογισμού που προβλέπεται σε κάθε ένα από τα πέντε προγράμματα και, παράλληλα, δίνουν τη δυνατότητα σε δημιουργούς και παραγωγούς να διευρύνουν τα εκφραστικά εργαλεία τους ξεφεύγοντας από παραδοσιακές φόρμες και αφηγήσεις (χρήση τεχνολογιών 3D, VR, AR, immersive κ.λπ.). Δίδεται επίσης η δυνατότητα ανάπτυξης σχεδίων (development) σειρών με διεθνές ενδιαφέρον.

Αναλυτικότερα, τα προγράμματα είναι τα εξής:

  1. Micro Budget – Short: Πρόγραμμα ενίσχυσης της παραγωγής ταινιών μικρού μήκους με ανώτατο όριο χρηματοδότησης 25.000 ευρώ (και συνολικό προϋπολογισμό προγράμματος 797.249,73 €)
  2. Micro Budget – Plus: Πρόγραμμα ενίσχυσης της παραγωγής ταινιών μεγάλου μήκους με ανώτατο όριο χρηματοδότησης 70.000 ευρώ (και συνολικό προϋπολογισμό προγράμματος 1.594.499,45 €)
  3. Development: Πρόγραμμα ενίσχυσης ανάπτυξης κινηματογραφικών σχεδίων ταινιών μεγάλου μήκους με ανώτατο όριο χρηματοδότησης 18.000 ευρώ (και συνολικό προϋπολογισμό προγράμματος 398.624,86 €)
  4. Co-Production Window: Πρόγραμμα ενίσχυσης Διεθνών Συμπαραγωγών / Εξωστρέφειας μεγάλου ή μικρού μήκους ταινιών με ανώτατο όριο χρηματοδότησης 150.000 ευρώ (και συνολικό προϋπολογισμό προγράμματος 3.886.592,41€)
  5. Το Μέλλον Είναι Εδώ: α) Υπο-πρόγραμμα «Άλλες Πραγματικότητες» για την ενίσχυση παραγωγής πρωτότυπων σχεδίων μικρού μήκους που χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες με ανώτατο όριο χρηματοδότησης 15.000 ευρώ και β) Υπο-πρόγραμμα «Οπτικοακουστικά» για την ενίσχυση ανάπτυξης οπτικοακουστικών έργων (αυτοτελών ή σειρών) με προοπτική διεθνούς διανομής για ψηφιακές πλατφόρμες με ανώτατο όριο χρηματοδότησης 70.000 ευρώ (ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος 570.033,55€)