Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου σε αναζήτηση Διευθυντή Ανάπτυξης και Παραγωγής

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (Ε.Κ.Κ.) ανακοινώνει, σε συνέχεια της υπ. αριθμ. 1435/5-6-2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, πως ο διαγωνισμός για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή Ανάπτυξης και Παραγωγής (από 19-04-2018 Δημόσια Πρόσκληση Ενδιαφέροντος) κηρύχθηκε άγονος, λόγω μη πλήρωσης από τις υποβληθείσες υποψηφιότητες τυπικών προϋποθέσεων της ανωτέρω Δημόσιας Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος, και προχωρά άμεσα στην επαναπροκήρυξη της θέσης.

Επισυνάπτεται η νέα προκήρυξη. Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Ε.Κ.Κ., εδώ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 6 Ιουλίου 2018 και ώρα 16.00.

Διαβάστε   Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα του 4ου κύκλου της σειράς "The Durrells" στην Κέρκυρα